Utredningsresurser – Extern utredning

Vi har tillgång till ett omfattande kontaktnät av externa experter inom kriminalteknik, it-forensik, forensisk revision i ekobrottsärenden, rättsmedicin, rättspsykiatri, databashantering, kvalificerad juridisk analys, m.m.

Expertnärverket är upparbetat under de mer än 25 år som Carl Österberg (tidigare Larsson) varit verksam som jurist och grävande journalist med inriktning på granskning av domstolar, åklagare, polis samt andra myndigheter. Efter samråd med klienten kan experter anlitas för utlåtanden och utredningsåtgärder under diskretion i såväl brottmål som utredningsuppdrag för exempelvis företag. Vi åtar oss i vissa fall även utredningsuppdrag för andra advokatbyråer.

Exempel på utredningsåtgärder där experter kan anlitas

  • Återskapande av information i mobiltelefoner och datorer – exempelvis sms och andra textmeddelanden, e-postmeddelanden, dokument och andra datafiler
  • Brottsplatsutredning och kriminaltekniska utlåtanden
  • Bedömning eller second opinion av skador och rättsmedicinska utlåtanden
  • Kvalificerad databashantering och analys av rådata i utredningar med hemliga tvångsmedel så som hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK)
  • Kvalificerade rättsutlåtanden i fall där rättsläget är oklart eller särskilt komplicerat